gayr -i meşrû


gayr -i meşrû
[ عوﺮﺸﻡ ﺮﻴﻏ ]
yasal olmayan.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • GAYR-I MEŞRU' — Allah ın rızâsına uymayan, şeriat hârici, kanunsuz iş.(Tarık ı gayr ı meşru ile bir maksadı tâkibeden galiben maksudunun zıddı ile ceza görür. Avrupa muhabbeti gibi. Gayr ı meşru muhabbetin âkıbetinin mükâfatı, mahbubun gaddarane adavetidir. M …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HARAM-ZADE — Gayr ı meşru münasebetten doğmuş çocuk. Piç …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HÜRMET-İ MÜSAHERE — Sıhriyyet sebebi ile hâsıl olan haramlık. Yâni evlenmek sebebi ile meydana gelen akrabalık dolayısıyle hâsıl olan haramlıktır. Bu sıhriyyetin haramlık meydana getirmesi, ister meşru nikâhla olsun, ister gayr ı meşru olsun hürmet i müsahere… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FÂSİD(E) — Bozguncu. * Doğru olmayan. Bozuk. Müfsid. * Yanlış olan. * Fık: Aslen sahih olup, vasfen sahih olmayan. Yani, kendi nefsinde meşru iken gayr i meşru bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru iyyetten çıkan şeydir. İbadet hususunda fâsid ile bâtıl aynı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • PİÇ — f. Büklüm, kıvrım, dolaşık. * Nesebi gayr ı sahih olan, gayr ı meşru münâsebetten doğan çocuk. * Aslına benzemiyen. * Ağacın kökünden biten sürgün. Aşılanmamış ağaç. * Sarmaşık. * Vida …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AHBAS — (Habs. C.) Su bentleri, havuzlar. * Hapisler, zindanlar. * Gayr ı meşru vakıf yerler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • GAFİL — Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan. Haberi olmayan, ihtiyatsız, başına geleceği önceden düşünmeyen. Allah ı unutan. Kendi gayr ı meşru zevkine dalan. (Günde bir taşı binâ yı ömrümün düştü yere,Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HEVAPEREST — f. Sadece gayr ı meşru lezzet ve hevesinin peşinde. Cenab ı Hakk ı, dinin emirlerini unutmuş, nefsine şiddetle muhabbet eden. Nefsine tapınır derecede Haktan gafil …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LEHVİYYAT — f. (Lehv. C.) Lehivler, kadınlı erkekli haram eğlenceler, oyunlar. Nefsanî gayr i meşru oyun ve eğlenceler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • RÜŞVET — Kanunen bir iş gördürmek gayesi ile vazifeli olan kimseye, gayr i meşru olarak verilen para vesâir menfaat ve fayda …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük